Find vej i historien på Sporvejsmuseet

”Find Vej på Sporvejsmuseet” kan kaldes en anderledes og måske sjovere rundvisning på museet. Sporvejsmuseet har fået udarbejdet en 8 fløjet farvelagt folder, hvor der er et orienteringskort i 1:2.000 (1 cm på kortet = 20 m. i terrænet ). Kortet indeholder signaturforklaring.På kortet findes 19 røde cirkler - post 1- 19.
Folderen indeholder en kort information (post 1-19) om den enkelte seværdighed på museet.I tilknytning til informationen er der i folderen vist 19 billeder af seværdighederne.
Disse poster kan ved hjælp af kortet opsøges i vilkårlig rækkefølge ved at gå fra post til post. På posterne er der opsat en uddybende information i tekstramme om denne seværdighed på museet. 

Opgaven med ’rundvisningen’ med folderen i hånden går ud på, at sammenholde billederne med posterne 1-19. På billederne er der vist et bogstav, som indsættes i de viste kontrolfelter i folderen.
Kontrolfelterne inkl. det allerede viste ’N’ danner ordet på en seværdighed på Sporvejsmuseet.

”Find Vej på Sporvejsmuseet” er udviklet med økonomisk støtte fra NordeaFonden.

Sporvejsmuseet Skjoldenæsholm på Midtsjælland var i 2018 med for første gang. Der er normal entrétakst til museet for børn og voksne, men deltagelsen i orienteringsturen på museet på tværs gennem vores nyere historie efter et orienteringskort i en udleveret brochure er gratis med start fra museets parkeringsplads/indgang.
Folderen kan udleveres ved museets indgang eller i museets kiosk.
Det er kun muligt at ’Finde Vej på Sporvejsmuseet’ i museets åbningstider.
Se info om åbningstider her:
www.sporvejsmuseet.dk  

Det er FSK Orientering og Amager Orienteringsklub, der i samarbejde med Sporvejsmuseet har tilrettelagt ”Find Vej på Sporvejsmuseet” med tilhørende brochuremateriale. Opgaven på Sporvejsmuseet bringer deltagerne godt rundt i hjørnerne overalt på museet, hvor man ved hjælp af orienteringskortet kan opsøge de udvalgte seværdigheder (poster) på museet. Ved seværdigheden (posten) kan på opslag læses en uddybende tekst om seværdigheden og om sporvejshistorien og byhistorien, som den ældre del af befolkningen stadig husker.
Der er udover de 19 poster (seværdigheder) opsat adskillige andre inforammer omhandlende museets seværdigheder med oplysende tekst om disse. De seværdigheder indgår ikke i orienteringsturen, men det anbefales også at læse om disse.

Inden besøg på museet kan du downloade folder på forsiden eller her

Eller her en kort version, på 2 sider i stedet for 6 sider.

En printvenligt udgave i kort version, som du hjemme kan udprinte og derefter i go' tid inden besøg på Sporvejsmuseet kan læse indholdet i folderen, og så kun medtage dette i 2 sider i stedet for 6 sider.

  
Turen ’Find Vej på Sporvejsmuseet’ kan foretages med folderen så længe oplag af folderen findes.
 
Læs mere på https://www.findveji.dk/projects/642

 
Der er med økonomisk støtte fra NordeaFonden gennem årene 2010 – 2018 udarbejdet mere end 300 forskellige ’Find vej i….’ foldere med ture i byer, parker, skove, museer o.a. overalt i Danmark.
Disse forskellige turfoldere kan downloades fra
www.findveji.dk.
 
Læs mere om orientering på: www.fsk-orientering.dk, www.amagerok.dk

Go’ fornøjelse!