BYGGER - SE DET HELE HER            
 
 
                  
  Byggeriet 2014               Byggeriet 2015               Byggeriet 2016               Byggeriet 2017               Byggeriet 2018  
         
 
 
             
     
 

Kurt har svejset et læssespor til metersporet ud for Remise 4.

Som det kan ses af billederne, blev det sent.

7. november 2018: Kurt og Per

 

 
     
 
 
                        
     
    Kurt, Per og Erik på arbejde onsdag 14. marts 2018

Der er lagt fliser langs med remise 4 og sat stakit op for enden af remisen. 

  Foto: Kurt og Per
 
     
 
 
                         
 

Kodakskiltet foran fotoforretningen kom op at hænge.   Det sneede kun lidt, men koldt var det

 
  Per og Kurt i arbejde onsdag 7. marts 2018  
     
 
 
 

Dette billede: Per Alstrup

Sporvejsmuseet ligger ikke i hi og sover hele vinteren, selvom det er koldt.

Inde i Remise 4, der udvendigt stort set er færdig og som primært skal være
depotremise for metersporede sporvogne samt større effekter, såsom undervogne
m.v., er der monteret lamper, som er originale gadelamper og som Københavns
Kommune velvilligt har overladt til museet og som vi herefter har ændret til LED-lys
for at spare på strømmen.
  Gulvet i Remise 4 mangler den sidste overfladebehandling og denne kan først
udføres når temperaturen er over +10 grader, så det kommer nok til at vente
lidt. Når overfladebehandlingen er foretaget, vil flere af museets driftsbusser
blive flyttet fra Remise 3 og over i Remise 4. Da det er historiske køretøjer der
skal parkeres, er det rart at der er ordentligt lys for at undgå skader og
personale kan færdes sikkert.

Museet forsøger at spare hvor der kan, idet vi også selv henter fortovsfliser hos leverandør og det er ca. 12 tons ad gangen.
 
         
         
 


Brolæggerne har inden frosten satte
ind, sat kantsten, lavet rendesten og efterfølgende lagt fliser, alt sammen
langs Remise 4’s nordside, dvs. siden
over mod Tramtaget, der ligger op ad
Valby Gamle Remise. Gaden kommer
til at hedde Århusgade.
   
         
         
 

Billeder og tekst: Erik Storgaard

22. februar 2018
 

Flere har orienteret museet om et større gadearbejde i Jernbane Alle i København
 og hvor der ligger ældre sporvognsskinner. Der er indgået aftale om at overtage sporkurverne fra Jernbane Alle og ind i Jydeholmen. Efter de foreliggende planer
vil de blive taget op i begyndelsen af uge 9 og også her henter museet selv
sporene. Den ene sporkurve har kun været anvendt i knapt 3 år, medens den
anden er en del slidt. Begge lægges på lager.