BYGGER - SE DET HELE HER  
 
 
         
  Byggeriet 2014               Byggeriet 2015               Byggeriet 2016               Byggeriet 2017               Byggeriet 2018  
         
 
 
     
 
På området nord for strækningen er der lagt fiberdug ud, hvor den tidligere vold lå
nord for skinnepladsen og på den østligste del af Remise 3 området (som er
udgravet i efteråret), og der er lagt grus på. Det skal senere rettes af til den
nøjagtige højde, hvorefter der skal lægges skinner ud og støbes gulv henholdsvis
lægges brosten eller lignende.
Der er også gravet lidt mere af, og der arbejdes langsomt videre hermed som
vejret nu tillader med henblik på at få gravet hele nordsiden af i løbet af vinteren.
 
 På sydsiden er der nu mulighed for at tage et langt look helt ned til indgangen,
 hvor Århusvognen er klart til at tage gæster med op til julearrangementet på museet. 
         
   
Billeder og tekst fra Jørgen Krog 14. december 2014.
 

 
 
  Den nye vej set fra Knud Lavards Vej. Vejen kan forceres, men mangler stadig
at tromles hårdt sammen og også noget afvanding og senere belægning ved
overkørslen til Knud Lavards Vej.
     
         
 
 
     
  Disse to billeder er taget på vejen set nedad.  
         
   
Lidt nyt fra Jørgen Krog den 7. december 2014, hvor der alligevel sker en smule.

Adgangsvejen er nu etableret og der kan køres på den. Der mangler stadig noget i begge ender, før den er fuldt brugbar med lastbiler. Vejen er bygget op i råjord, fiberdug og stabilgrus. Der skal gøres mere ved overfladen nede ved indkørslen især.


Billedet ved siden af er taget nede fra Knud Lavards Vej og opad. Etableringen af adgangsvejen har også blotlagt et gamle markstensdige, som findes i meget varierende stand og omfang langs dele af markkanten mod Knud Lavards Vej.
 
     
 
 
   
  3. december 2014. Der graves ud til ny vej. Billedserie fra Per Tingman  
     
 
 
         
  Adgangsvejen under opbygning - set oppe fra den kommende trolleybussløjfe
(hvilket jo ikke er særlig tydeligt endnu!) 
  Afgravningen ved Remise 3 og passagen over sporet.
Der er rømmet muld af syd for traceen. 
 
         
     
Her er et par billeder fra museet, hvor jordarbejderne stort set er gået i stå.

Man vil her resten af året prøve at få gravet jorden væk fra Remise 3 området -
og få bygget adgangsvejen op.

Ellers afventer alt enten en frostperiode eller en gang i marts, hvor vejret bør være bedre.

Fra Jørgen Krog 30. november 2014.
 
  Afgravningen ved Remise 3 mod nord. Her står vand -
selv om der er gjort meget for at dræne det væk.
Det er et af de store problemer, da våd jord ikke kan
bruges til at bygge dæmninger og lignende op med. 
     
         
 
 
  De 4 billeder herunder med tekst af Jørgen Krog 15. november 2014.  
 
I de sidste to uger har der været gravet et par huller ved Remise 3, hvorfra man har pumpet vand væk. Det har fjernet det meste,
selv om der stadig står lidt på overfladen i området (der er jo heller ikke lavet dræn endnu).
I de kommende to uger vil der blive arbejdet på at færdiggøre gravearbejdet nord for traceen og videre med vejadgangen.
Vejr- og vandforholdene vil derefter skulle vurderes nærmere for en beslutning om at fortsætte eller vente til foråret næste år.
 
         
     
  Området hvor Remiise 3 skal ligge set længst ude fra. Der er gravet i hele området -
men ikke færdig i den yderste del (og især nærmest sporet). Der kan ses et rør -
det er et af pumpestederne.
  Længere inde mod Remise 1 står der en del overfladevand. Det er dog mest fordi, det er svært for vandet at sive ned, nu der er kørt så meget på området.
 
         
     
  Syd for traceen er der alene ryddet jord af.
  Omme bag Valby Gamle Remise ligger der en af de to sandgrave, der er fundet. Den giver sand til senere brug i forbindelse med diverse ledninger med mere.  
 
 
         
     
  Billederne er fra den 10. oktober. Der er gravet ud til Remise 3, foreløbig er man nået cirka halvdelen.
I efterårsferien er jordarbejderne sket syd for strækningen, da museet har haft åbent alle dage.
 
         
   
Museets samlede udbygningplaner
     
  Læs meget mere om alle planerne her i Jørgen Krogs artikel: Fremtidsvisionen bliver til virkelighed  
     
         
        

Formand for Sporvejshistorisk Selskab og museumsleder Mikael Lund tager det første spadestik til den kommende Remise 3 - mandag d. 22. september 2014.           

Foto: Per Tingman Møller.
        

Reportage: John B. Nielsen