BYGGER - SE DET HELE HER            
 
 
                  
  Byggeriet 2014               Byggeriet 2015               Byggeriet 2016               Byggeriet 2017               Byggeriet 2018  
         
 
 
     
  Remise 4 har fået monteret vinduer over portene  
  Billeder taget af Per Tingman 29/11-2017  
     
 
 
  Efter meget lang produktionstid hos en ekstern portleverandør i Jylland, er alle 6 porte i Remise 4 fredag den 17. november nu
endelig sat i, men skal endelig justeres inden fastboltning og montering med lukkebeslag. Vinteren venter jo indenfor overskuelig tid.

   
Remisens spor har sporvidde på 1.000 mm. til sporvogne fra Århus, Flensburg og Basel. Endvidere er det planen, at nogle
af museets driftsbusser skal have garageplads der. Når der ad åre er etableret en trolleybusrute rundt om bl.a.
Busudstillingshallen, er der taget højde for, at trolleybusser kan køre ind ad baggavlen, dvs. mod Magasinbygningen
og have garageplads der. Derfor er der forskellige ”typer” af porte i remisen.
 
         
     
  Her ses tydeligt udsparingen til de to trolleybuskøretråde, der naturligvis er
nødvendige for el-drift. På billedet ses også sporet for aflæsseplads og der
derfor ikke skal være køretråd ført gennem porten.
  På billedet ses over alle tre spor den lille, nødvendige udsparing
til køretråden for sporvogn.
(foto: Henrik Jensen)
 
         
     
  På de næste 3 billeder (foto herover: Henrik Jensen) fornemmer man de store og tunge porte, som af sikkerhedsmæssige grunde skulle
monteres i absolut stille vejr for at undgå uheld og skader.
 
         
     
      

Foto (de 4 af billederne) og tekst 17. november 2017 af Erik Storgaard
  Inde i Remisen er der ved at blive malet røde streger langs sporene,
så det er lettere at holde korrekt med busserne og samtidig sikre sig
den nødvendige plads ved kørsel
 
 

 

     
 
 
     
  1   2  
         
     
  og   3  
  3 af 6 porte opsat i Remise 4 - fotos af Erik Storgaard 7/11 2017  
         
 
 
     
  Blik graver af højden ved den nye metersporssløjfe ved indgangen.    Erik gør kaffemøllen klar til købmandsforretningen.   
         
    Billeder og tekst 1. november 2017 af Per Tingman  
  Kurt har sat udhængsskiltet op ved Taga Blomster.       
         
 
 
     
         
 

Sporvejsmuseet vil forsøge at skabe det gamle gademiljø, hvor især sporvognene
kører. Det er f.eks. gadelamper, der oprindelig har været gaslygter og et Taxa-skab
med telefon, hvor chaufføren fik sine ture fra ”bestillingscentralen”, da der ikke
fandtes et mobiltelefonsystem. I selve vejbelægningen var med passende afstande
og på strategiske steder monteret brønde for afvanding af selve sporrillen.  Nu hvor Sporvejsmuseet har et fået etableret et stort asfaltbelagt gadeareal, er der
selvfølgelig monteret originale Culin-brønde fra Københavns Sporveje – og der
er også skåret et aflangt hul i sporrillen så mindre mængder vand kan løbe
ned i Culin-brønden, som naturligvis er forbundet forskriftsmæssigt til øvrigt
kloaksystem. Den langt største mængde regnvand fra asfaltoverflade ledes til rendestensbrøndene, der kan klare langt større mængder vand.

Ellers er gaden ud for Fast stoppested Bushallen næsten færdig, idet Colas’ maskiner holdt en velfortjent pause indtil resten af gaden mellem Remise 3 og Lastbilgarage samt Bushallen kan blive færdig i løbet af fredag den 6. oktober. 

 


Tekst og billeder
5. oktober 2017
af
Erik Storgaard
 
 
 
    I dag en lille tur til Randers for at hente 10 løftebukke
og tilhørende betjeningspult, alt købt på auktion fra Scandia.


Tilbage på museet ved 16:45-tiden var det meste af Valby Langgade
ud for Remise 3 helt forandret og nu med et fint lag asfalt som slidlag,
dvs. færdig, utroligt hvor hurtigt det går med Colas.Tekst og billeder 5. oktober af Erik Storgaard
 
         
     
     
         
 
 
     
  Et par billeder, hvor man er begyndt at asfaltere i gaden mellem Bushallen og Remise 3.  
  Billeder og tekst 4. oktober af Erik Storgaard  
         
 
 
   
     
   
     
   
  3 flotte luftfotos leveret af Jørgen Lindgreen - taget 28. juni 2017  
     
 
 
  Sidste nyt fra asfalteringen.Billeder taget 4. oktober 2017 af Per Tingman
   
         
     
         
 
 
     
  Sporvejsmuseets originale ”skinneskidtskraber” kom igen til nytte, idet den var den
bedste og den mest enkle måde at rense sporriller for asfalt, inden det størknede.
  Billeder og tekst 2. oktober 2017 af Erik Storgaard  
         
     
  Mandag den 2. oktober blev for Sporvejsmuseet en rigtig stor A-dag, hvor A står for asfalt. Asfaltfirmaet Colas begyndte udlægning af asfalt på omkring 4.000 kvadratmeter vej.
Vejret fra morgenstunden var meget regnfuld, men Colas’ medarbejdere var godt klædt på til at modstå regnen. Som asfaltmedarbejder kommer man ikke til at fryse, da asfalten
er omkring 165 grader varm, så man skal passe på hænder og især fødder for at undgå forbrændinger.
 
         
     
  Colas har i løbet af dagen brugt 124 tons grusasfaltbeton (kaldet GAB) og lagt det ud på nogle ”småområder” for senere at kunne udlægge på de længere strækninger, f.eks.
gaden mellem magasinbygningen / Remise 4 og Bushallen. Det er en professionel måde at Colas lægger asfalt ud på. Senere i arbejdsprocessen vil der alle steder blive udlagt
et slidlag på omkring 2 cm.  

Dette meget store og især dyre projekt har alle medarbejdere på museet glædet sig til gennem adskillige måneder,
så vi nu kan tilbyde gæster et rigtigt gademiljø uden grus / sten og mudder mange steder.
 
         
 
 
 

Omfangsrige forberedelser er i gang forud for asfaltering af 3 – 4.000 kvadratmeter veje og pladser på Sporvejsmuseet.

 
  Tekst og billeder 20. september 2017 af Erik Storgaard  
         
     
   Sporet, der stikker ud af den metersporede Remise 4’s baggavl  (gavlenden mod Magasinbygningen) skal understøbes. Dette spor er beregnet som aflæsse-
og læsseplads, da der ikke vil blive køretråd over dette spor på denne plads.


  Museet har i en årrække været tvunget til at benytte gamle skibscontainere
til opbevaring af diverse materialer og nu er tømningen af disse containere i fuld gang. En midlertidig overdækning er også fjernet, så endnu flere containere snart kan køres bort samt almindelig oprydning på området. På lang sigt er det forventningen, når der er fremskaffet nødvendig finansiering, at kunne bygge tidssvarende og opvarmelig værkstedsfacilitet for sporvogne og busser på området.
 
         
     
  Forinden asfaltudlægningen skal underlaget være bæredygtigt, og det har desværre vist sig, at der i mindre områder skal udskiftes sand med stabilt grus.
Endvidere skal kloakrensebrønde for regnvand afsluttes i korrekt højde.
 
         
     
  Selve asfaltudlægningen, der opbygges med et bæreunderlag der kaldes Grusasfaltbeton (GAB er en fællesbetegnelse for en serie varmblandede bituminøse bærelagsmaterialer
beregnet til nyanlæg), og
forudsætter et afsluttende slidlag. Arbejdet med udlægning af GAB er planlagt at begynde mandag den 2. oktober og – afhængig af vejret – afsluttet
tirsdag den 10. oktober. Det er det anerkendte firma Colas der har afgivet det mest fordelagtige tilbud på arbejdet.
  
Asfaltbelægning er valgt i stedet for brostensbelægning, idet der ad åre forventes kørsel med trolleybusser.
Asfalt afgiver mindre støj, så man bedre kan opleve en nærmest lydløs buskørsel med elmotor.
  
 Selvom der er store vejarbejder i gang på Sporvejsmuseet, er der helt normalt åbent lørdage og søndage
samt naturligvis ”stjernekig” lørdag den 30. september, hvor der er åbent til kl. 22:00.
 
         
 
 
   

Sporvejsmuseet har i mere end to år været gennem en udvidelsesperiode,
hvor der er rejst hele 5 bygninger og indenfor det seneste år er der mellem bygningerne rejst mange stålmaster, der bærer trådene til køreledningerne
og den kommende trolleybuslinie, der er planlagt rundt om Busudstillingshallen
 og hen forbi den helt nye Remise 4. Men der er også travlt med at gøre
fortove og vejarealer klar til en kommende asfaltering, så det kan blive et
rigtigt bymiljø. Der skal sættes granitkantsten – som man gjorde før i tiden
”når det skulle kunne holde” til noget – og laves rendestene med gamle
 brosten. Disse har Sporvejsmuseet taget op i Svanemøllen og Nørrebro
Remise og flere andre steder, hvor der af vore medarbejdere gennem
tiden er taget sporvognsskinner op.

 

Billeder og tekst: Erik Storgaard 4. september 2017

 
         
 Hele gadearealet mellem Bushallen og Remise 3, hvor der er forretningsvinduer/kulissefacader, skal asfalteres indenfor den næste måneds
 tid og derfor er brolæggerne godt i gang med at etablere gadeafløbsriste og
sætte kantsten for senere at lave et egentlig ”kommunalt” fortov med 2 rækker
 fliser og chaussesten. Diverse trækrør bliver også lagt for senere træk af kabler,
så det ikke bliver kommunalt med opgravning kort efter det hele er færdigt.
Endvidere er flere gamle stålmaster erstattet af nye for at passe til forløbet af
det nye fortov, idet man ved opsætning tilbage i 1980-erne slet ikke havde drømt
om de store udvidelser af museet som er sket gennem de seneste år.

   
         
     
For at spare kørselsudgifter henter Sporvejsmuseet selv kantsten i København
og gennem tiden er det blevet mange læs – og det er tungt, da én meter
granitkantsten vejer omkring 100 kg, så på et læs kan der være ca. 120 meter.  
I Remise 4, der kun har sporvidden 1.000 mm, er der i sidste uge  - 31/8 -
støbt gulv for at der kan asfalteres helt hen til betonkanten.
 
         
 
 
     
         
  Rejsning af bæretrådsmaster. Billeder taget 23. august 2017 af Per Tingman  
         
     
         
 
 
     
         
     
         
   
Konturerne af veje og pladser kommer til syne
i takt med at de nye kantsten bliver lagt.
Billeder taget 9. august 2017 af Niels Bruus
 
         
 
 
     
  Den lille "Ø" ved bushallen er gjort klar og der er lavet plads til et træ.   I jorden mellem brostenene skal der være en hæk.  
         
     
  Vejene er ved at blive gjort klar til asfalt.  
         
   


Billeder taget 26. juli 2017 af Niels Bruus 
         
         
     
  Remise 4 har fået støbt det første gulv.  
         
 
 
 

Nu er 2 ud af 3 spor i Remise 4 svejset færdigt, inkl. traverser på skinnefod og jordforbindelser af bygningsdele etableret. Sporvejsmuseets gode samarbejdspartner,
Vesti Olsen & Hansen A/S, der har stået for bygningen af Remise 3, Lastbilgaragen, den netop indviede Busudstillingshal, Magasinbygningen og nu den seneste nye bygning kaldet Remise 4, er næsten færdig med udlægning af jernarmeringsnet mellem og i sporene inden der betonstøbes. Skønsmæssigt skal der i denne første støbning anvendes omkring 80 kubikmeter beton. Når betonen er hærdet så meget at der kan køres på det med museets lastbil, vil skinnerne til det tredje spor blive udlagt, hvorefter den professionelle svejsning kan fortsætte. Museets egne medarbejdere står for selv at vælge brugbare skinner og køre de tunge skinner hen til sporbygningen. Hver meter retspor (”ligespor”) som her i Remise 4 vejer omkring 120 kg pr. meter spor og hvert remisespor er ca. 65 meter lang.
   
         
   

Der er strategiske steder under sporene udlagt trækrør til senere installationer i remisen.
Udenfor bl.a. Busudstillingshallen er de indledende arbejder forud for asfaltbelægning gået i gang med profilering af selve vejarealet og ved enden af hallen er brolæggerne godt i gang med det lille anlæg, hvor der til efteråret vil blive plantet et træ og sat en bøgehæk for at der kan være noget grønt mellem alle bygningerne, der snart udgør en hel lille by.

Billeder og tekst 5. juli 2017 af Erik Storgaard

 
         
     
         
 
 
     
  Jan er i gang med at svejse mestersporet i Remise 4
 
  og Blik graver tele- og elkabelrør ned mellem Remise 3
og stoppested Tobaksmarken.
 
  Billeder taget 14. juni 2017 af Per Tingman  
         
 
 
     
  Museets vaskeplads er næsten færdig, idet den netop er udstøbt med beton,
som p.t. er dækket af et lag plastic for at undgå for hurtig tørring, idet
dette forringer hærdningen på lang sigt.
  Tekst og fotos den 10. juni 2017 af Erik Storgaard  
         
 

Endnu en milepæl blev lørdag den 10. juni nået, idet de første skinner blev udlagt i Sporvejsmuseet seneste opførte bygning, nemlig Remise 4, der kommer til at blive depot for metersporede sporvogne. Det er også planen, at driftsbusser, herunder den køreklare trolleyvogn KS 101, skal have plads i Remise 4 og derfor vil to spor også blive forsynet med en minuskøretråd til trolleybusser, som museet har hele 3 af.

Skinnerne, som nu er lagt, har Sporvejsmuseet - med egen lastbil - hentet i København, nærmere bestemt på Frederikssundsvej mellem Tomsgårdsvej og Sokkelundsvej (Bellahøj). Nu skal de sammensvejses og når tømrerne er færdige med kiplysvinduerne i tagmidten af remisen, vil det midterste spor blive lagt og snarest herefter bliver de to spor støbt fast i ca. 19 cm armeret beton, for at gulvet kan klare vægten af busser. Skinnerne til det midterste spor ligger allerede klar lige udenfor remisen og afventer rensning / klargøring til svejsning inden udlægning.

   
         
 
 
    "Dagens foto" taget 9. juni 2017 af Per Alstrup  
     
 
 
     
  Ved gavlen af Magasinbygningen er man i gang med at støbe
rampe og en støttemur, så ibrugtagningen af den store
bygning nærmer sig hastigt og et stort arbejde med
indflytning og sortering / registrering af reservedele venter.
  Ved gavlen af Busudstillingshallen er brolæggere godt i gang med en lille
plads / torv, som skal omkranses af en bøgehæk, så der også kan blive
noget grønt mellem alle betonvæggene. På sigt kan der nok også blive
plads til et træ og en bænk, hvor man måske kan nyde en sporvognsøl.
 
         
     
  Museets mange køretøjer skal vedligeholdes og dermed også vaskes. For at opfylde gældende lovgivning på bl.a. miljøområdet, er Sporvejsmuseet i gang med at få
etableret en stor vaskeplads med dertil hørende
koalescensudskiller (en meget avanceret – og også dyr – olieudskiller).  Vaskepladsen måler 22 meter i længden og
6,5 meter i bredden og dermed kan Museets største køretøjer, herunder ledbusserne, nemt være på den.
 
  Tekst og billeder den 7. juni 2017 af Erik Storgaard  
         
 
 
     
         
     
         
     
  Forskellige busser og trolleybusser flyttes til museet  
  Billeder taget 26. maj 2017 af Henning Hansen  
         
 
 
    Video fra rejsegildet

Kamera og redigering:

John Bodholdt Nielsen
 
         
     
  Billeder fra rejsegildet på Remise 4 taget af Per Tingman  
     
 
 
 

Der er rejsegilde på Remise 4 onsdag 17. maj kl. 15.00.

Alle medlemmer er velkomne.

Hvis det er muligt - meget gerne forhåndstilmelding til Mikael Lund: formanden@sporvejsmuseet.dk

 
         
 
 
     
         
     
         
     
 
  
Brolæggerne er i gang med indgangen til Bushallen i den side der vender ud mod Valby Gamle Remises baggavl.
  
 Remise 4 har nu fået alle sine elementer sat på plads. Nu afventer stillads og taglægning.
  
 
  Billeder og tekst 21. april 2017 af Niels Bruus  
     
 
 
     
         
     
         
     
  Så kom der gang i element byggeriet på Remise 4.  
  Billeder taget 19. april 2017 af Niels Bruus  
         
 
 
     
 

Onsdagens start på nedgravning af 10 kV kabel ind til værende station.

  Endvidere en fin ny brostensbelagt indkørsel ved lastbilgaragen.  
         
          Grov-udlægning af skifterne
til spor 34 – 36. Afventer en finpudsning, når vi har
flugtlinie ud fra spor 34.
 

Fastgørelse af diverse kabler på bæretråde og andet arbejde ”i luften”.
Hertil var indlejet en rigtig god lift fra Ringsted Liftudlejning
(og sådan en ønsker vi os !!!...)


Billeder og tekst af Erik Storgaard taget 13. april 2017
 
         
 
 
    Billeder taget 7. april 2017 af Niels Bruus  
  Efter måneders jordkørsel er det tid til at feje. ( Med vinden i ryggen )      
         
     
  Alle ståldragerne til Remise 4 er rejst.  
         
     
  Mere brolægning er lagt.  
         
 
 
     
  Ståldragerne til Remise 4 sættes op.  
         
     
         
     
         
         
     
  Brolægningen går stærkt fremad.  
         
     
  Master til Trolleybus køreledningen bliver sat op.  
         
    Billeder taget 5. april 2017 af Niels Bruus  
  Området bag Magasinet jævnes ud.      
   
 
 
     
  Ståldelen til balkonen på Magasinet er rejst.   Fundamentet til Remise 4 er næsten færdigt.  
         
     
         
     
         
     
         
   
Brolægningen er stadig i fuld gang.Billeder taget af Niels Bruus

22. - 27. og 31. marts 2017
 
         
 
 
  Hvad der skete udendørs på Sporvejsmuseet den 22. marts 2017  
         
     
  Alle skinner i spor B langt ud igen, og remisesporskifte er ilagt   og nu skal Jan svejse det hele sammen, så det kan stoppes op.  
         
     
  Ringsted Kommune har været og sat brønde op til Museets nye kloaksystem for brugsvandet.   Tramtaget for enden af Valby gl. Remise er næsten nedtaget,  
         
     
  der støbtes fundamentet til Remise 4   og skovfolket tyndede ud blandt træerne og flishuggede.  
  Tekst og billeder: Per Tingman  
         
 
 
                            9. marts 2017: Billede taget af Per Alstrup
                                   Tekst: Erik Storgaard

Fundament til Remise 4

Torsdag blev det første læs beton fyldt i de udgravede render til fundament til den kommende Remise 4, der skal huse sporvogne med sporvidden 1000 mm, som Århus, Basel, Flensburg m.fl. anvendte, og bygningen kan også anvendes som busgarage for Sporvejsmuseets driftsbusser.
 
         
 
 
     
  De 3 øverste billeder er taget af Per Tingman      
 

Onsdag den 8. marts 2017

Tekst: Erik Storgaard
 

Køreledningsmaster til en del af trolleybusruten opsættes

Forud for sætning af kantsten og lægning af fliser m.v. langs Busudstillingshallens bagside mod Magasinbygningen, blev onsdag den 8. marts opsat 4 køreledningsmaster dér samt yderligere en ved Magasinbygningen, så fortov kan færdiggøres her.

Ved Busudstillingshallens ene gavl og på langsiden blev opsat 2 knudepunktsmaster (der er kvadratiske), der kan bruges ved træk i bæretråde i alle retninger, hvilket der er behov for ved gadehjørnerne. Midt for hallen blev opsat 2 fladmaster (rektangulære), hvorpå der skal monteres udlæggere og derfor kun har belastning i retning udover vejen.

De opsatte master skal anvendes til en del af den kommende trolleybusrute omkring Busudstillingshallen. Da køretrådshøjden for trolleybus er omkring 5,25 - 5,50 m, må masterne være noget højere og der skal også et pænt størrelse betonfundament til, så flere master har ved opsætningen en totallængde i størrelsesordenen 9 - 10 meter. Masternes totallængde tilpasses individuelt, når hullet er gravet, for at de ikke bliver højere end absolut nødvendig. Samtidig forsynes de med originale mastetoppe for at være historisk korrekt og mindske malingsvedligeholdelsen samt masterne forsynes med galvaniserede ”sokkelkasser”, som beskytter jernmasten i flise/jordoverfladen.

Masterne er genbrug og har tidligere været anvendt hos elforsyningsfirmaet NESA. Fremadrettet kommer Sporvejsmuseet til at mangle stålmaster i god kvalitet, men der er forhandlinger med et større firma, der monterer og udskifter gadebelysningsanlæg.

 
         
     
  Disse 2 billeder er taget af Svend Christensen  
     
  Billede taget af Erik Storgaard      
     
         
     
  De 5 sidste billeder er taget af Niels Bruus  
         
 
 
     
Der er lagt fortov langs det meste af Magasinet over mod Busudstillingshallen.
 
 
 
 
Traceen for spor B langs Remise 3 er blevet renset.
Der er blevet lagt grus på, som er blevet tromlet,
klar til at sporrammerne bliver lagt tilbage.
     
     
 

Arbejdet med at genplacere sporrammerne i spor B langs Remise 3 er godt i gang.

 
         
   

 

De indledende arbejde med opførelsen af Remise 4 er i gang. I går blev remisens hjørner afsat på byggepladsen. Man kan nu får et indtryk af, hvor stor remisen bliver.

Fotos taget af  Henrik Jensen 1. marts

 
         
 
 
     
         
     
  Her billeder fra i dag, onsdag d. 1. marts 2017 - Genudlægning af spor B.  
  Fotos taget af Per Tingman  
         
 
 
     
  Billeder taget 8. februar 2017 af Erik Storgaard  
         
     
  Billeder taget 11. februar 2017 af Erik Storgaard  
         
   

Et af de større sporarbejder udføres lige nu

Selvom det er vinter, arbejdes der udendørs med flere projekter. Onsdag den 8. februar, hvor det sneede mere eller mindre hele dagen, blev det udadgående spor, der ligger i gaden mellem Busudstillingshallen og Garagen på den ene side samt Depotremise 3 på den anden side, flyttet til midlertidig placering.

Strækningen er dobbeltsporet (kørsel i hver retning), men det ene spor var lagt på sveller i begyndelsen af 1980-erne og det andet spor lagt senere, men på stabilt og tromlet grus.

   
  2 billeder taget 11. februar 2017 af Jan Larsen  
         
     
  De nederste 3 billeder taget 11. februar 2017 af Per Alstrup  
         
   

På sigt er det planen, at gaden mellem førnævnte bygninger skal have en fast og meget jævn overfladebelægning, f.eks. asfalt eller lignende overflade. Brosten er selvfølgelig også en fast overflade, men almindeligvis ikke så jævn. Endvidere er det meget vanskeligt / kostbart at skaffe så mange brosten og samtidig en særdeles kostbar løsning ved at få dem lagt professionelt, så det kan holde til kørsel med veteranbuser, herunder trolleybusser.

Som forberedelse til en fast belægning er der her i vinterperioden, hvor museet holder lukket, etableret en såkaldt ”vejkasse” (dvs. stabilt underlag og tromlet grus) og helt plan samt i korrekt højde i forhold til kantsten og rendesten langs Depotremise 3 og i forhold til sporet.

Sporet, hvorunder der var sveller, blev skåret i passende lange længder og museets lastbil med kran løftede sporrammerne over på den jævne og faste vejkasse.

Lørdag den 11. februar i en strid blæst og temperatur under frysepunktet blev ca. 120 sveller gravet op og fjernet. Når vejret tillader det, vil der blive etableret en god, stabil, fast og især plan grund til sporet, hvorefter sporrammerne vil blive løftet tilbage på sin normale plads og svejst igen. I mellem skinnerne vil der delvis blive fyldt op med stabilt grus.

Dette omfattende sporarbejde skal være afsluttet før sæsonstart, som i år er Påskedag den 16. april, så vi håber vinteren snart slipper sit tag.
 
         
 
 
     
 
Der graves ud til kantsten omkring Bushallen.
  Fortorvet langs Bushallen er næsten færdigt.  
         
     
  Der gøres klar til belægning langs Remise 3.   Udgravningen til sporviften foran Remise 3 fortsætter.  
  25. januar 2017: Billeder og tekst af Niels Bruus  
         
 
 
     
  Brolægningen tager fart langs Bushallen.  
         
    18. januar 2017: Billeder og tekst af Niels Bruus  
  En Clausenlampe bliver sat op.      
         
     
  Ruminddelingen på første salen i den opvarmede del af Magasinet nærmer sig sin afslutning.  
         
     
  De store varmepumper er sat op.   Magasinet er stort set færdigt udvendigt.  
         
 
 
     
 

 Selvom det er vinter med hård frost, arbejdes der på museet. Onsdag den 4. januar blev udgravningen til flere spor i sporviften foran depotremisen fortsat.

 

  Foran posthuset er opsat originalt stativ til gammel type postkasse,
hvor man såvel fra fortovet som fra gadesiden kunne lægge breve i.
En smart kundevenlighed, så passager i biler ikke behøvede at stige ud!
Og kassen blev tømt noget oftere end nu.
 
 
     

 

Hvis du i øvrigt kender til nogle, som ønsker at disse fine gamle
 og tidligere gaslygter, kan komme på museum og blive brugt som
 original
gadebelysning i det rette miljø, hører Sporvejsmuseet
meget  gerne om det.

 Henvendelse til Erik Storgaard på telefon: 40281254 eller email: erik@sportrafik.dk

 

 4. januar 2017: Billeder og tekst Erik Storgaard
 
  Endvidere blev der foran Busudstillingshallen opsat to ud af i alt fire
støbejernslygtepæle til de rigtig gamle Københavnerlamper med den flotte
kobberhat, som skal stå langs kantstenen.