Stoppestederne på Sporvejsmuseet  er anlagt med nogenlunde den samme afstand, som de havde i sporvejsbyerne - ca. 300 m.

Hvert stoppested har sin historie. Konduktøren vil gerne fortælle om den, og du kan også bede ham om, at sporvognen stopper ved stoppestedet.

Du kan stå af, evt. gøre et ophold ved stoppestedet, for der kommer altid en sporvogn...

I Valby Gamle Remise er der vekslende udstillinger.  
                        

På forpladsen foran remiserne venter mange spændende sporvogne på at komme ud at køre.

Foruden de 3 danske sporvejsbyer er også udenlandske repræsenterede på museet.