Indmeldelse og kontingentoplysninger  
For under 1,50 krone om dagen
kan du blive medlem af
Sporvejshistorisk Selskab
 

Et medlemskab i foreningen giver gratis adgang til Sporvejsmuseet Skjoldenæsholm, samt til flere andre sporvejsmuseer i Europa.

Seks gange om året modtager du foreningens tidsskrift BYtrafik, og kan også købe foreningens publikationer til medlemspris.

Som medlem af foreningen har du mulighed for at deltage i foreningens aktiviteter og være medarbejderSporvejsmuseet Skjoldenæsholm.

 
            
Kontingentet for 2019 udgør:
Medlemmer:

Over 18 år
Kr. 500,00

Under 18 år
Kr. 450,00
Folke- og invalidepensionister
Kr. 450,00
Bemærk: En pensionist defineres som en person, der ved årets begyndelse er fyldt 65 år eller modtager førtidspension, men ikke anden form for pension.
     

Medlemsskabet følger kalenderåret og ved indmeldelse i løbet af året får man de tidligere udsendte numre af BYTrafik.

Har flere medlemmer fælles bopæl, betaler mindst ét medlem normalt kontingent. Efterfølgende familiemedlemmer kan opnå en familierabat på kr. 175,00.

Kontingenterne for hovedmedlemmet og familiemedlemmet(-erne) bedes indbetalt samlet ved anvendelse af det modtagne giroindbetalingskort.

Kontingent kan også betales direkte til vores konto i Danske Bank reg 1551 konto 2064502 eller via MobilPay 86781

Når den samlede indbetaling er modtaget hos medlemsregisteret, fremsendes særskilt kvitteret medlemskort til familiemedlemmet(-erne).

     
For indmeldelse udfyld nedenstående formular
 
Stilling:
Navn:*
Adresse:*
Postnr. og by:*
Tlf-nr.:
Fødselsdag:*
E-mail:
Besked:
*) skal udfyldes.
 

 

Kunne du tænke dig at blive frivillig medarbejder ved Sporvejsmuseet, kan du afkrydse dine interesser i felterne på formularen, og vi vil kontakte dig efter din indmeldelse.

 
Jeg interesserer mig for (sæt gerne flere "x"er):
 
Anlæg Drift Værksted/Restaurering Andet