Medlemsrejser til udenlandske sporvejsbyer

Du kan læse mere om
medlemskab
af
Sporvejshistorisk Selskab
her.

Turafdelingen/ Mikael Lund (tlf. 4045 8210),

e-mail: turafdelingen@sporvejsmuseet.dk 

 

Medlemsture

Den tidlige Efterårstur 2020 går til Leipzig, Halle og Naumburg. Turen vil finde sted i uge 40, d.v.s. fra lørdag 26. september til søndag 4. oktober. Vi regner med overnatning i Leipzig og så udfugter derfra. Det vil være med samme busløsning som for den netop overståede Dresden-tur. Depositum for denne tur andrager kr. 2.500 per person. På nuværende tidspunkt regnes der fortsat med at denne tur kan gennemføres. Hotel, bus mm. kan afbestilles indtil en måned før turen uden omkostninger. Indbetalte depositum kan således ved aflysning forventes refunderet 100%.

Skriv gerne til Turafdelingen om eventuel interesse i denne tur.

OBS: Denne tur er flyttet til maj 2021. Forårsturen 2021 går til Freiburg i Sydtyskland kombineret med Strasbourg og Karlsruhe. Turen vil finde sted i uge 19, d.v.s. fra 2. maj til 10. maj (præcise datoer kommer senere). Der satses på, at det bliver en togtur. Der er i de sidste år sket rigtig meget i alle tre byer med nye strækninger åbnet i Freiburg og i Strasbourg (grænseoverskridende til Kehl i Tyskland). Depositum andrager kr. 3.000 per person.

Skriv gerne til Turafdelingen om eventuel interesse i denne tur.

Den sene efterårstur til Bremen påregnes gennemført. Hvis du ikke allerede har meldt dig, så giv meget gerne besked herom til Turafdelingen eller på telefon 4045 8210. Depositum andrager kr. 2.000 per person.

Skriv gerne til Turafdelingen om eventuel interesse i denne tur.

                                                          Turafdelingen / Mikael Lund