Remisefonden / Støt SHS - og spar samtidig i skat!SHS Remisefond har siden 1975 været et vigtigt økonomisk omdrejningspunkt for SHS og dets udvikling. Hvad der dengang startede som en ren støtte til opførelsen af Remise 1 på Skjoldenæsholm, har siden – takket været en stor og kontinuerlig opbakning fra medlemmerne – været med til at muliggøre en række andre projekter såsom Valby Gamle Remise og istandsættelse af en række sporvogne/busser. I løbet af de mange år er der blevet doneret knap 5 mio. kroner i alt – en helt igennem meget imponerende sum – og årligt støttes der op med væsentlige beløb. For 2015 blev der indbetalt 445.000 kroner, hvoraf de 146.000 kroner var øremærket specifikke projekter.

 

Opførelsen af Remise 3, Busudstillingshallen og lastbilgaragen, Magasinet og Remise 4 er nu meget langt fremme samtidig med at foreningen og museet fortsat har gang i en lang række vognrestaureringsprojekter, som der kan læses om i BYtrafik og museets årsberetning.

 

Men alle sådanne projekter – det være sig både de interne som vel som de eksterne – koster mange penge og der er derfor mere end nogensinde før brug for SHS Remisefond og medlemmernes opbakning.

 

Du kan derfor være med til at virkeliggøre museets udbygnings- og restaureringsplaner ved økonomisk at støtte Remisefonden – samtidig med at du har mulighed for at få et skattefradrag for en del af beløbet. Skatteværdien/besparelsen ligger på ca. 32 pct.

 

SHS er nemlig fortsat godkendt som en forening, hvortil der med henvisning til ligningslovens §8A kan ydes et årligt fradragsberettiget bidrag på op til 16.300 kroner. Den skattemæssige fradragsret følger kalenderåret, så sidste frist for indbetaling er mandag 30. december 2019. Det er også muligt for ikke-medlemmer at støtte foreningen og opnå samme fradragsmæssige vilkår, ligesom ægtefæller kan opnå hvert sit fradrag på max. 16.300 kroner. Der kan godt indbetales til forskellige godkendte foreninger, men det maksimale fradrag er uændret.

 

Man kan med fordel indbetale via netbank (Danske Bank – reg.nr. 1551 og kt.nr. 8198675), men der kan også hos Formanden rekvireres girokort til brug for indbetalingen. I øvrigt kan bidrag indbetales løbende i løbet af året. Ønsker man specielt at betænke enkeltprojekter - såsom KS 890, KS 815, KS 261, FS 22, FS 31, KS 567, OO 15, Remise 3-projektet, bestemte busser el. lign. - bedes man anføre det på betalingsdelen. Alle beløb – uanset størrelsen – modtages med lige stor glæde og taknemmelighed.

 

Siden 2009 kræver lovgivningen, for at der kan ydes skattefradrag, at SHS indberetter indbetalingerne til skattemyndighederne, hvorefter gavebeløbet automatisk overføres til årsopgørelsen. Dette er en administrativ lettelse for alle, men fordrer at SHS har CPR-nummeret for de enkelte gavegivere. For de seneste fem år har vi allerede oplysningerne fra de fleste, men er man ny bidragsyder bedes denne information oplyses sammen med indbetalingen eller ved separat meddelelse til undertegnede. E-mail adressen: formanden@sporvejsmuseet.dk kan også benyttes.

 

Afslutningsvis vil jeg gerne fremsige en meget stor tak til alle, der støtter op om SHS Remisefond og jeg håber på fortsat bevågenhed fra gamle såvel som nye bidragsydere.

 

Mikael Lund