Sporvejshistorisk Selskab, der er stiftet den 8. februar 1965, er en forening, der på idealistisk, upolitisk grundlag søger at udbrede kend-skabet til og interessen for kollektiv bytrafik.        
Blandt foreningens mange aktiviteter kan nævnes:  

Bevaring og restaurering af sporvejsmateriel

Forskning i trafik- og byhistorie
Udgivelse af bøger m.m.
Udsendelse af medlemsbladet "BYtrafik" 6 gange årligt
Afholdelse af medlemsmøder i København, Odense og Århus
Medlemsrejser til udenlandske sporvejsbyer ca. 2 gange årligt

Allerede på det stiftende møde undfangedes ideen om at bevare og restaurere nogle af de snart historiske sporvogne for senere at kunne fremvise dem for publikum.

Siden 1965 er det lykkedes at overtage mere end 100 sporvogne, trolleybusser og busser, hvoraf nogle dog er anskaffet med det formål at indvinde dele, der skal anvendes ved istandsættelsen af andre vogne. En del af vognene er i drift eller udstillet på Sporvejsmuseet Skjoldenæsholm.

Foreningens medlemstal er ca. 1250, og medlemmernes interesser er spredt over et bredt spektrum af emner som f.eks.:

trafikhistorie
moderne bytrafik
sporvejsdrift

bybaner
trolley- og busdrift

vogntyper
billetter

På det tidspunkt. hvor Sporvejshistorisk Selskab blev stiftet, var omstillingen af sporvognslinier til busdrift i fuld gang i København. Du kan læse mere om medlemskab af Sporvejshistorisk Selskab her