Sporvejshistorisk Selskab arrangerer ca. en gang om måneden medlemsmøder. Emnerne ved disse møder dækker et bredt spektrum af temaer fra den kollektive trafiks verden.

Møderne er fortrinsvis for medlemmer af Sporvejshistorisk Selskab, men kunne du tænke dig at blive medlem, er du velkommen til at "kigge ind" og overvære mødet og få en snak med nogle af medlemmerne. Du vil også have mulighed for at indmelde dig i Sporvejshistorisk Selskab ved medlemsmøderne.

Du kan læse mere om medlemskab af Sporvejshistorisk Selskab her.

 

 

Medlemsmøder på Frederiksberg

Sporvejshistorisk Selskabs medlemsmøder fortsætter i 2018 i de kendte rammer i foredragssalen på Frederiksberg Hovedbibliotek, Solbjergvej 23, 2000 Frederiksberg. Møderne begynder kl. 19.30, og der er adgang fra kl. 19. Der kan forekomme ændringer i det planlagte mødeprogram af årsager, som mødeledelsen ikke har nogen indflydelse på, men det tilstræbes naturligvis at gennemføre mødeprogrammet som planlagt.

Tirsdag 13.marts: Linie 8-aften med særlig vægt på perioden 1962-1965. Richard Palmèr og Jesper René Hobel er rejseførere denne aften, hvor der vises såvel faste billeder som film fra forskellige leverandører. Sporvognslinie 8 var noget særligt. Helt ekstraordinært genopstod linien i nogle få dage i 1968, tre år efter omstillingen til busdrift. Anledningen var Christianshavns 350 års jubilæum. Den særlige sporvognslinie kunne ikke vende tilbage til sin gamle rute på Christianshavn, men kørte i stedet på strækningen Rådhuspladsen-Skånegade via Christianshavns Torv, trafikeret af KS-museumsvogne.

Tirsdag 10. april: ”Arven efter Københavns Sporveje og lidt DSB”. HT Museets sidste leder, Stig Prehn, fortæller om sine stærke familiemæssige rødder hos sporvejene, hvor hans far arbejdede som vognstyrer i 30 år og desuden var meget aktiv inden for flere grene af sporvejenes kollegiale foreningsliv. På mødrene side var tidligere generationer også ”sporbundne” – dog med jernbanetrafik. Stig Prehn var assistent hos Københavns Sporveje 1964-1974 og derefter ansat hos HT, HUR og Movia frem til 2011. Stig har været medlem (1157) af SHS siden 2002.

Tirsdag 22. maj: Sporvejshistorisk Selskabs ordinære generalforsamling 2018.
Dagsorden i henhold til selskabets vedtægter.
Se indkaldelse til generalforsamlingen under fanebladet: Generalfors.Medlemsmøde i Odense
Forårsmødet: Lørdag 17. marts kl. 12-ca.16.
Adressen er Tolderlundsvej 9, 5000 Odense C.
Mødet holdes i kantinen.
Menuen vil være »Aftenshowet 2017« med særlig vægt på aktiviteter på SKM samt div. trafik. Eventuelle medtagne bidrag fra medlemmer er velkomne.
FynBus vil stadig være vært med kaffe og the til vores medtagne mad og drikkevarer.
Nytårshilsener fra Torben Liebst, SHS 15/mødeledelsen.