Sporvejshistorisk Selskab arrangerer ca. en gang om måneden medlemsmøder. Emnerne ved disse møder dækker et bredt spektrum af temaer fra den kollektive trafiks verden.

Møderne er fortrinsvis for medlemmer af Sporvejshistorisk Selskab, men kunne du tænke dig at blive medlem, er du velkommen til at "kigge ind" og overvære mødet og få en snak med nogle af medlemmerne. Du vil også have mulighed for at indmelde dig i Sporvejshistorisk Selskab ved medlemsmøderne.

Du kan læse mere om medlemskab af Sporvejshistorisk Selskab her.

 

 

Medlemsmøder – Frederiksberg

Medlemsmøder 2017/2018

Datoerne for medlemsmøderne i foreningsåret 2017/2018: 12. september, 10. oktober, 21. november, 5. december, 30. januar (2018), 27. februar, 13. marts, 10. april og 22. maj. Sidstnævnte dato er dermed datoen for den ordinære generalforsamling 2018.

Efterårets medlemsmøder fortsætter i vante rammer i Frederiksberg Hovedbiblioteks foredragssal, Solbjergvej 23, 2000 Frederiksberg. Møderne begynder kl. 19.30, og der er adgang fra kl. 19.

 

Tirsdag 21. november

Michael Olsen (vognstyrer.dk) viser sine seneste billedfund, også fra udlandet. Efter pausen: Arkivfilm fra SHS’ righoldige arkiver v/ Flemming Nielsen.

 

Tirsdag 5. december

Det traditionelle julemøde med mulighed for at købe de seneste udgivelser fra SHS, kaffe og hjemmebag. Aftenen indledes med et foredrag om »Gemte og glemte skatte hos NESA« v/ Per Kühl. Efter pausen: Arkivfilm v/ Flemming Nielsen.

                                            På gensyn, Mødeledelsen

 

Medlemsmøder - i Odense

Adressen er Tolderlundsvej 9, 5000 Odense C.

Mødet holdes i kantinen.

2. efterårsmøde: Lørdag 4. november.

Yderligere information i BYtrafik’s oktober-nummer.

SHS 15/mødeledelsen.