Sporvejshistorisk Selskab arrangerer ca. en gang om måneden medlemsmøder. Emnerne ved disse møder dækker et bredt spektrum af temaer fra den kollektive trafiks verden.

Møderne er fortrinsvis for medlemmer af Sporvejshistorisk Selskab, men kunne du tænke dig at blive medlem, er du velkommen til at "kigge ind" og overvære mødet og få en snak med nogle af medlemmerne. Du vil også have mulighed for at indmelde dig i Sporvejshistorisk Selskab ved medlemsmøderne.

Du kan læse mere om medlemskab af Sporvejshistorisk Selskab her.

 

 

Medlemsmøder – Frederiksberg

Medlemsmøder 2017/2018

Datoerne for medlemsmøderne i foreningsåret 2017/2018: 12. september, 10. oktober, 21. november, 5. december, 30. januar (2018), 27. februar, 13. marts, 10. april og 22. maj. Sidstnævnte dato er dermed datoen for den ordinære generalforsamling 2018.

Efterårets medlemsmøder fortsætter i vante rammer i Frederiksberg Hovedbiblioteks foredragssal, Solbjergvej 23, 2000 Frederiksberg. Møderne begynder kl. 19.30, og der er adgang fra kl. 19.

 

Tirsdag 12. september

SHS i udlandet

SHS i udlandet v/Jørgen Bang m.fl. Efter pausen: Den københavnske sporvognslinie 1 in memoriam (omstillet til busdrift 1967 som den første primærlinie). Billedkavalkade sammensdat af Torben Liebst.

 

Tirsdag 10. oktober

Aarhus Letbane, efter at driften er i gang. Det præcise indhold (film og billeder) kan selvsagt ikke beskrives nærmere i skrivende stund. SHS’ere, der holder et vågent øje med letbanedriften og forberedelserne til samme i den jyske hovedstad, er aftenens »leverandører«. Også udenlandske letbaner er på programmet. Morten Engelbrecht har fået fingre i en video om letbanedrift mellem franske Strasbourg og Kehl i Tyskland. Desuden kan vi vise en video om Strasbourgs letbane. 

 

Tirsdag 21. november

Michael Olsen (vognstyrer.dk) viser sine seneste billedfund, også fra udlandet. Efter pausen: Arkivfilm fra SHS’ righoldige arkiver v/ Flemming Nielsen.

 

Tirsdag 5. december

Det traditionelle julemøde med mulighed for at købe de seneste udgivelser fra SHS, kaffe og hjemmebag. Aftenen indledes med et foredrag om »Gemte og glemte skatte hos NESA« v/ Per Kühl. Efter pausen: Arkivfilm v/ Flemming Nielsen.

                                            På gensyn, Mødeledelsen

 

Medlemsmøder - i Odense

1. efterårsmøde: Lørdag 2. september kl. 12 - ca. 16.

Adressen er Tolderlundsvej 9, 5000 Odense C.

Mødet holdes i kantinen.

Menuen vil indeholde bl.a. de sidste ca. 80 billeder fra »Aftenshowet 2016«, seneste nyt om SKM-byggeriet samt div. sporvejsrelaterede film. Eventuelle medtagne bidrag fra medlemmer er stadig velkomne.

Til halsen: Medtagelse af egen mad, madpakke, drikkevarer m.v. Fyn Bus ordner kaffe og the.

 

2. efterårsmøde: Lørdag 4. november.

Yderligere information i BYtrafik’s oktober-nummer.

SHS 15/mødeledelsen.

 

 

Fællesmøde for SHS og DJK - på Djursland

Lørdag 16. september 2017 kl. 11.30 til ca. 16.00 vil Torben Liebst / SHS 15 holde et medlemsmøde for begge nævnte foreninger.

»Menuen« er planlagt således: Seneste nyt fra Sporvejsmuseet samt div. fotos og film om jernbaner fra ind- og udland.

Desuden seneste nyt om Aarhus letbane, der indvies ugen efter dette møde. Der vil desuden være salg af div. billeder samt SHS` seneste publikationer.

Adressen: Djurslands Jernbanemuseum, Museumsvej 2, 8550 Ryomgård.                                                       

                                                                                         Vel mødt SHS 15.