Medlemsture

Turafdelingen/ Mikael Lund 4045 8210,
e-mail: Turafdelingen (turafdelingen@sporvejsmuseet.dk) 
Opdateret: 5. november 2021. 

Medlemsture

Dele af Tyskland, især de østlige og sydlige dele, er fortsat ramt af forskellige Corona restriktioner, og de forventes ikke lempet i acceptabel grad inden udgangen af september.
Derfor er det besluttet at udskyde efterårsturen til Leipzig, Halle og Naumburg så turen først afholdes i september 2022.
Da vi regner med at situationen i Tyskland vil være vendt tilbage til normale tilstande i 2022, planlægges der for nærværende med en forårstur til Karlsruhe, Freiburg og Strasburg, en tidlig efterårstur til Leipzig, Halle og Naumburg, og så vil Rostock være målet for den sene efterårstur i uge 43.

Turafdelingen / Mikael Lund