Publikationer fra Sporvejshistorisk Selskab: Andre forlag
 Titel og indholdPris inkl. moms

På sporet af 2020

Udgivet af Dansk Jernbane-Klub

Året 2020 på jernbanen. Ulykken på Storebælt. Farvel til MR-togsæt. Indvielse af København - Ringsted og indvielse af CItyringen. Grenåbanen åbnede som letbane efter flere års lukning. Det nye signalsystem kom endelig i gang mellem Lindholm og Frederikshavn.
Pris: 290,00

På sporet af 2021

Udgivet af Dansk Jernbaneklub

Ny ellokomotiver til DSB, fremtidens togsæt er bestilt, Aalborg fik sin lufthavnsbane og der blev åbnet 3 nye stationer i Jerne, Gødstrup og Vinge.

Fortsatte arbejder på letbanerne i Odense og langs ring 3 i Storkøbenhavn samt på udvidelsen af Sydhavnsmetroen i København.

Politikerne fandt en løsning så Østbanen mellem Køge og Faxe Ladeplads får nyt spor.
Pris: 293,00

København - set gennem gamle billeder

198 sider.

København - set gennem gamle billeder - skrevet af Jesper Asmussen - indeholder et væld af gamle billeder fra det forgangne København og omegn med oplysende samt underholdende beskrivelser af tiden og hverdagen dengang.

Kig desuden på bogens smukke og ældre landkort over København og omegn med vold- og brokvartererne samt flere bydele fra en forsvunden tid.

Bagerst i bogen findes et større særskilt og lærerigt afsnit om Københavns historie og udvikling helt tilbage fra stenalderen og næsten frem til vore dage.

Udgivet af TURBINE forlag A/S, 8000 Aarhus C.
Pris: 340,00

Nesa's Trolleybusser

- i Gentofte fra 1927 til 1971.
24 sider med mange illustrationer.

Et hæfte i A4-format med historien om NESA's trolleybusser skrevet af lektor Niels Ulrik Kampmann Hansen og udgivet af Gentofte Lokalhistoriske Forening i 2023.
Pris: 150,00

Sporvogne i Gentofte

20 sider med mange illustrationer.

Et hæfte i A4-format med historien om sporvogne i trafikbilledet i Gentofte skrevet af lektor Niels Ulrik Kampmann Hansen og udgivet af Gentofte Lokalhistoriske Forening i 2023.
Pris: 150,00

Gamle billeder og historier fra Amager

298 sider

En hyggelig billedbog med billedtekster, som bringer et væld af gamle øjebliksbilleder til skue og leder tilskueren og læseren bagud til en svunden tid.

Lad billederne tale for sig selv, og tag med en tur rundt til datidens Christianshavn, Kløvermarken, Sundbyerne, Amagerbro, Islands Brygge, Ørestad, Store Magleby, Tårnby, Kastrup, Kongelunden og Dragør samt det flade bondeland ind imellem – det er der alt sammen.

Udgivet af forlaget Turbine.
Pris: 340,00 

København i 1950'erne

Af Lene Floris (redaktør)
Københavnernes historie fortalt i billeder. Bogen tager læseren med tilbage til datidens København og følger københavnernes historie igennem årtiet. Som det ses prydes forsiden naturligvis af KS 181 på linje 6 i første halvdel af 50’erne. Sporvognene var en væsentlig del af bybilledet, men får også konkurrence fra biler og cykler. Udgivet af forlaget Turbine.

Pris: 405,00 

København i 1960'erne

Af Lene Floris (redaktør)
Bogen tager læseren med tilbage til datidens København og følger københavnernes historie igennem årtiet.

Det sidste fulde 10 år med sporvogne i København. 1960-69 var ikke bare et årti, hvor sporvejsdriften blev afviklet men også et årti med kendetegnet ”de glade tressere”

Bogen har mere end 250 billeder fordelt på 368 sider.

Udgivet af forlaget Turbine
Pris: 425,00 

På sporet af 2023

Udgivet 2023 af Dansk Jernbaneklub

Hovedstadens Letbane fik sit første letbanetog

Direkte tog fra Næstved over Haslev og Køge til København

Start på byggeriet af to nye værksteder
Østbanen fik ny spor og meget mere.
Pris: 330,00

Linie 8 (antikvarisk)

Udgivet af Den grafiske Højskole 1965.

Linie 8 antikvarisk hæfte på 38 sider udgivet af Den grafiske Højskole i 1965 med tekst af Willy Christensen.

Hæftet gennemgår linie 8’s historie i tekst og billeder.

Redaktion John Lundgren m.fl.
Pris: 235,00

DSB Rutebiler – fra Statsbanerne til Combus

Udgivet af forlaget J-bog
Af Jens Birch og Ole Gold
208 sider med over 600 illustrationer

I bogen gives der en kort gennemgang af de vigtigste milepæle i historien om DSBs rutebiler med billeder som det bærende element.

Bogen henvender sig til alle med trafikhistorisk interesse.

Her er et kort resume af bogens indhold: I 1932 begyndte DSB for alvor at satse på busdrift. Vi følger historien i overordnede træk fra den spæde begyndelse i Sønderjylland og op gennem tiden til den bitre ende.Historien fortælles gennem billeder, som viser os de første rutebiler og derefter mangelsituationen under besættelsen samt udvidelserne i årene derefter. Igennem 1950'erne, hvor rutebilerne havde deres storhedstid, følger vi udviklingen hen imod standardiserede bustyper. Mangfoldigheden var stor, og heldigvis har vi kunnet vise billeder af de fleste bustyper. I 1960'erne begyndte passagererne at udeblive, og der måtte indskrænkes på forskellig vis. Men trods dette kommer nye ruter til, bl.a. i takt med at jernbaner nedlægges. Gennem de næste to årtier indtræder en form for stabilitet, som skyldes lovgivningen om, at amter og kommuner får det overordnede ansvar for bustrafikken. DSB rutebiler indtræder som entreprenør og udfører kørslen på kontrakt. Enkelte ruter drives dog fortsat for egen regning.I 1990'erne bliver det meste af buskørselen udbudt i licitation - og DSB busser bliver et selvstændigt aktieselskab, som udskilles fra DSB og overdrages til Trafikministeriet. Kort efter skifter DSB busser navn til Combus. I denne periode genindtræder tidligere tiders mangfoldighed i materiellet i takt med, at der stilles forskellige krav fra trafikselskaberne. Combus kom hurtigt ud i et sandt økonomisk uvejr og i 2001 solgte Trafikministeriet selskabet til Arriva.Tag med på en tur med DSBs busser fra 1932 og op gennem tiden til afslutningen med Combus i 2001.
Pris: 440,00

Der kommer altid en sporvogn

Forlag: Gyldendal
Af Flemming Søeborg
312 sider
ISBN-87-02180-20-6

Sporvognene stod for hovedparten af den offentlige trafik i København mellem 1863-1972 og var indbegrebet af den særlige københavnerstemning med jovialitet, nærgåenhed og friske bemærkninger.

Det var et pålideligt, stabilt og velfungerende transportsystem, som desværre blev nedlagt af kortsynede politikere i løbet af 1960’erne.

Bogen tager os med på en nostalgisk rejse til dengang, hvor »Den skeløjede«, »Dukke-Lise«, »Svenskeren«, »Slyngelvognen« og »Altankassen« kørte rundt i byens gader med københavnerne. Sporvognene var med deres kulørte linieskilte og lanterner synlige på lang afstand, og da sporvognene beholdt deres rute gennem 50-60 år, udviklede der sig nære bånd mellem befolkningen og »den lokale linie«.

Også i Aarhus og Odense var der sporveje, og også her levede og åndede man med sporvognene – om end i mindre målestok.
Pris: 395,00

Malmös elektriska spårväg 100 år.

Af Per Gunnar Andersson og Anders Forsberg
Bogen er på svensk og alle fotos er gengivet i sort/hvid. 86 sider i A4 tværformat. Rigt illustreret.

I anledning af Malmö elektriske sporvejs 100 års jubilæum har Trafik-Nostalgiska Förlaget udgivet en bog, der fortæller historien om Malmös sporvej fra hestesporvejens start i 1887 og til nedlæggelsen af den sidste linie i 1973.

Bogen har også et afsnit om museumssporvejen, der åbnede i 1987.
Pris: 250,00

Spårvägen i Uppsala - kring Fyris och ut till Mälaren.

Bogen er på svensk med mange illustrationer, bl.a. et farvebillede fra 1946 af Odense sporvogn nr. 12 i blå bemaling. 138 sider i A4 tværformat.

Den elektriske sporvej i Uppsala åbnede i september 1906, og i anledning fa 100-året har Trafik-Nostalgiska Förlaget udgivet en bog, redigeret af Ingvar Andersson, der i tekst og billeder mindes Uppsala-sporvejen.
Pris: 160,00

Trådbuss Landskrona.

om trolleybussens tilbagekomst til Sverige.
Bogen er på svensk i A4 format i farve og på 80 sider. Udgivet af Trivector, Sverige.

Den 27. september 2003 indviedes trol-leybuslinien i Landskrona og markerede hermed dette transportmiddels tilbage-komst til Sverige efter 39 års fravær.

Bogen beskriver processen i fra trolleybusprojektets start til indvielsen af linien og den daglige trafik.
Pris: 245,00

Säröbanan

En bog om Säröbanen, der forbandt Göteborg med Särö på Hallandskysten.
Bogen er på svensk i A4 format med mange illustrationer. 100 sider. Udgivet af Trafik-Nostalgiska Förlaget, Sverige.

Banen blev nedlagt i 1965, og bogen bringer et nostalgisk tilbageblik på en af de svenske sidebaner, der havde en god trafik om sommeren, men førte en hen-synende tilværelse i vintermånederne.
Pris: 215,00

Göteborgs Spårvägslinjer - Hästespårvägen

Et hæfte, der i tekst og billeder fortæller om hestesporvejsepoken i Göteborg i årene 1870 - 1902.
Hæftet er på svensk i A5 format med mange illustrationer. 64 sider. Udgivet af Trafik-Nostalgiska Förlaget, Sverige.

Pris: 90,00

Göteborgs Spårvägslinjer - Ringlinien med linie 1 og linie 2

Et hæfte, der giver historikken om Ringlinien og sporvognslinierne 1 og 2 i Göteborg.
Hæftet er på svensk i A5 format med mange illustrationer. 72 sider. Udgivet af Trafik-Nostalgiska Förlaget, Sverige.

Pris: 90,00

Göteborgs Spårvägslinjer - linie 7

Et hæfte, der giver historikken om sporvognslinie 7 i Göteborg, der oprindelig havde sit udspring i Kvibergslinien, som åbnede i 1905.
Hæftet er på svensk i A5 format med mange illustrationer. 64 sider. Udgivet af Trafik-Nostalgiska Förlaget, Sverige.
ISBN-91-85305-18-9

Pris: 90,00

Trikken og andre gode busser i Drammensområdet.

Drammens berømte og berygtede trolleybus har sat spor efter sig - selv om den ikke kørte på skinner.
Bogen er på norsk og i formatet 21,5 x 27,5 cm med mange illustrationer. 320 sider. Udgivet af forlaget Brakar, Norge.

Bogen skildrer Drammenstrikkens farverige historie. Ikke den, men også historien om lokal rutetrafik i Drammensområdet fra den første diligence i 1770 og frem til DOB og dagens Nettbuss.
Pris: 430,00

Sporvogne i København

Baneforlaget i Oslo har udgivet »Sporvogne i København«, skrevet af Ulrich Fröhberg.
Bogen er på norsk med 180 sider med mange illustrationer, heraf en del fotos, som ikke tidligere har været offentliggjort
ISBN-82-91448-34-5

Bogen dækker hele perioden med sporvejstrafik i København fra 1863 til 1972. Den indeholder afsnit om hestesporvognene, Nørrebros elektriske Sporvej (NES), De kjøbenhavnske Sporveje (DKS), Frederiksberg Sporveje, NESA og Københavns Sporveje.
Herefter følger en omtale af de forskellige remiser, takster og økonomi og de enkelte linier.
Bogen afsluttes med et afsnit vogne, såvel drifts- som arbejdsvogne. Bogen er på 180 sider med mange illustrationer, heraf en del fotos, som ikke tidligere har været offentliggjort.
Pris: 365,00

 

Publikationer - vejledning

Velkommen til Sporvejshistorisk Selskabs publikationer.
Vi inviterer dig til at prøve vores nye webshop.
Klik her: Webshop. Her kan du betale med kreditkort (Visa, Visa/Dankort, Mastercard etc.) eller ved bankoverførsel. Mange publikationer er allerede overført til Webshop’en, men savner du en bestemt udgivelse er du velkommen til at skrive til os på Bogsalg (bogsalg@sporvejsmuseet.dk).
OBS: Har du spørgsmål om udgivelser, en bestilling eller andet, er du velkommen til at kontakte os på Bogsalg (bogsalg@sporvejsmuseet.dk).
Dette er en vejledning i hvordan du bruger denne funktion.
../../data/udgivelser/billeder/udg_kategori_liste.jpg
Knapper til valg af kategori
Bemærk: Vi bruger en cookie til at gemme oplysninger om din indkøbskurv. Når du bestiller en publikation med denne funktion, accepterer du at vi lagrer en cookie på din computer.

Valg af kategori

Foroven (tablet, mobiltelefon) eller ude til venstre (pc, Mac) i skærmbilledet ser du en liste af knapper svarende til de kategorier som publikationerne er inddelt i. Brug disse knapper til at vælge en kategori.
Herefter vises en liste af publikationer inden for den valgte kategori.
../../data/udgivelser/billeder/udg_udgivelser_liste.jpg
Liste af publikationer inden for valgte kategori
Knappen ../../data/udgivelser/skilte/vejledning.jpg bringer dig til denne vejledning.

Bestilling af publikation

Udfor hver publikation vises knappen ../../data/udgivelser/skilte/bestil_1.jpg. Tryk på denne knap for at bestille et eksemplar af den pågældende publikation.

Indkøbskurv

Når du har bestilt en publikation, vises den i Indkøbskurven som ses ude til venstre i billedet.
../../data/udgivelser/billeder/udg_indkoebskurv.jpg
Indkøbskurv
Din indkøbskurv viser
  • Hvilke publikationer du har bestilt
  • Hvor mange eksemplarer du har bestilt af hver publikation
  • Prisen for hver publikation (stykpris og i alt)
  • Den samlede pris for dine bestillinger
Ønsker du at ændre i antallet af eksemplarer for en enkelt publikation, kan du trykke på knappen ../../data/udgivelser/skilte/plus_1.png for at øge antallet med 1 eller knappen ../../data/udgivelser/skilte/minus_1.png for at reducere antallet med 1 (evt. helt fjerne varen fra indkøbskurven).

Tømme indkøbskurv

Du kan fjerne alle varer fra indkøbskurven ved at klikke på knappen ../../data/udgivelser/skilte/tom.gif.

Gennemførelse af køb

Når du er klar til at gennemføre dit køb, trykker du i indkøbskurven på knappen ../../data/udgivelser/skilte/adr.gif. Nu vises en række felter til indtastning af dit navn, telefon, e-mail og evt. medlemsnummer. Felter markeret med (*) SKAL udfyldes.
../../data/udgivelser/billeder/udg_adresseoplysninger.jpg
Adresseoplysninger
Ude til højre kan du se din indkøbskurv som viser, hvilke publikationer du er i gang med at bestille.
Når du har udfyldt felterne, trykker du på knappen ../../data/udgivelser/skilte/bst.gif.
Du modtager en bekræftelse på din bestilling dels på skærmen dels som en e-mail sendt til den opgivne e-mail adresse.
Ønsker du ikke at bestille lige nu kan du trykke på knappen ../../data/udgivelser/skilte/ftr.gif hvorefter du vender tilbage til listen over publikationer. Indholdet i din indkøbskurv beholdes.
Din indkøbskurv er tom