Publikationer fra Sporvejshistorisk Selskab: Andre skrifter
 Titel og indholdPris inkl. moms

Udrangerede københavnske sporvogne

Af Bent Jørgensen
Fra sommerhus til hønsehus

Udover de 99 københavnske ledvogne, der blev solgt til Alexandria, så blev en del vogne også solgt til andre formål. I denne bog gennemgår Bent Jørgensen vognenes skæbne. Det kan være som sommerhus, skur eller endda iskagebod !

Der er afhændet intet mindre end 70 vogne. Primært i 1930’erne og 1960’erne. Du får en gennemgang af placeringen og det bliver supplereret med gode historier og ikke mindst billeder.

160 sider i A5-format.

Udgivet af Sporvejshistorisk Selskab 2023.
Pris: 250,00

Sporvognskalenderen 2023

med forside og 8 kalenderblade i farver og 4 i sort/hvid

Pris: 125,00

Mit liv med sporvogne

Af Kaj Hansen
96 sider i A5 format med mange billeder
ISBN-87-91109-32-9

Få mennesker har fulgt de københavnske sporvognes storhed og fald så opmærksomt som Kaj Hansen, i dag pensioneret skolelærer og i mange år bosiddende i Søvang på det sydligste Amager. Kaj Hansen nøjedes ikke med at være en overordentlig opmærksom iagttager fra en meget ung alder i slutningen af 1940´erne, men begyndte tidligt at registrere sine observationer meget omhyggeligt. Interessen for udviklingen i hovedstadens sporvejssystem, men også anden kollektiv transport, bragte ham mange glæder, men også skuffelser. Men samtidig gav det gennem årene mange livslange venskaber med andre, der havde samme interesse.

Læserne af den nye erindringsbog fra Sporvejshistorisk Selskab får et meget personligt indblik i Kaj Hansens oplevelser, følelser og hans nøje registrering af mangt og meget i de 25 år, som skulle blive de gamle sporvognes sidste som en del af hovedstadens gadebillede.

Bogen indeholder mange billeder og er på 96 sider i format A5.
Pris: 210,00

Sporvognskalenderen 2024

52. årgang.

Sporvognskalenderen 2024 der er den 52. årgang af kalenderen, er klar til levering.

Kalenderen er forsynet med det kendte, tydelige kalendarium, og otte af kalenderbladene samt forsiden er i farver.
Pris: 125,00

Fra S-tog til sporvogne

Af Bent Jørgensen
64 sider i A5 format med mange illustrationer
ISBN-87-91109-31-0

Pensioneret professor ved Københavns Universitet og tidligere efor for Studentergården, Bent Jørgensen, Frederiksberg boede i sin barndom nær Islev Station og fulgte med fra første parket, da S-togene i 1949 kom til Islev og videre til Ballerup.

Hans erindringer om et langt liv med hobbyen kollektiv bytrafik fortælles nøgternt, men bestemt ikke uden humor. Hobbyen blev blandt andet dyrket ved regelmæssige registreringer af trafikken på det store københavnske sporvejsnet. »Jeg valgte tællesteder, hvor der mig bekendt ikke var større mulighed for klassekammerater eller familiemedlemmer, men enkelte gange gik det naturligvis galt,« som han selv fortæller. I de situationer måtte han behændigt tage hurtig afsked med de pågældende under påskud af at have presserende ærinder og i øvrigt fortsætte registreringen af sporvejstrafikken uden at overse noget!

Det blev til mange fyldte notesbøger i årenes løb.

Bogen indeholder mange billeder og er på 64 sider i format A5.
Pris: 185,00

Gamle sporvogne får nyt liv

Af Jesper Reinfeldt
124 sider i A4 format med mange billeder

Historien om en gammel motorvogn 567 og bivogn 226 – fra sporvogn til havehus og omvendt. En engageret beskrivelse af arbejdet med at føre de to sporvogne tilbage til 1911-udseendet. Vogntoget kan opleves i trafik på Sporvejsmuseet i sæson 2019.
Bogen er skrevet af Jesper Reinfeldt, er på 124 sider i format A4 og indeholder mange billeder.
Pris: 185,00

Københavns Sporvejes busser 1919 - 1974

Af Henrik Lynder
296 sider
ISBN-87-91109-24-9

Bogen om Københavns Sporvejes busser dækker perioden fra overtagelsen af strøgbusruten og dens 13 busser fra Frederiksberg Sporvejs frem til 1974, hvor Københavns Sporveje indgik i HT og omhandler samtlige de 1.064 benzin- og dieseldrevne busser, som Københavns Sporveje har haft. De 13 ældste blev overtaget fra Frederiksberg Sporveje, mens de 645 nyeste i 1974 overgik til HT.
Pris: 395,00

Museumskatalog for Sporvejsmuseet Skjoldenæsholm

48 sider i A4-format
ISBN-87-91109-13-2

6. udgave er opdateret og indeholder bl.a. en oversigt med foto af stort set samtlige museets køretøjer; - også dem, der står i depot og afventer restaurering.

Derudover afsnit om museets forskellige aktiviteter, uniformer, betalingsmidler, historisk oversigt m.m.
Pris: 85,00

En sporvognsmands erindringer - fra Københavns Sporveje

Mange spændende illustrationer, der kun har været anvendt internt ved K.S.
Af Ejnar Storgaard
96 sider i format A5 og med omslag i farver, ca. 44 sider tekst. Omkring 20 farvebilleder og ca. 35 i s/h samt tegninger.
ISBN-87-91109-09-4

Ejnar Storgaard blev ansat på prøve ved Københavns Sporveje i 1948. Siden 1960 var han trafikmesterassistent og fra 1969 trafikmester.
Pris: 225,00

Amagerbanen - Københavns Sporveje - NESA. Omnibusser - Trolleybusser

Af Kim Thinggaard
120 sider

Pris: 160,00

Busdivisionen. 1984 - 1995.

En gennemgang af vognparken hos HT·s busdivision.
Af Kai W. Mosgaard
288 sider
ISBN-87-87589-85-0

Pris: 375,00

Bustrafik i Helsingør - dengang

Af Jens Birch og Michael Sinding
160 sider

Pris: 225,00

De første 100

Elektriske sporvogne i København. Nr. 1 - 100
Af Bent Jørgensen
80 sider
ISBN-87-87589-87-7

Pris: 180,00

Elektriske sporvogne i København.

Nr. 101 - 200
Af Bent Jørgensen
80 sider
ISBN-87-87589-92-3

Pris: 180,00

Elektriske sporvogne i København.

Nr. 201 - 300
Af Bent Jørgensen
80 sider
ISBN-87-87589-99-0

Pris: 180,00

Elektriske sporvogne i København.

Nr. 301 - 400
Af Bent Jørgensen
80 sider
ISBN-87-87589-10-8

Pris: 180,00

Elektriske sporvogne i København.

Nr. 401 - 490
Af Bent Jørgensen
80 sider
ISBN-87-91109-15-9

Pris: 180,00

Elektriske sporvogne i København

Nr. 501 - 708
Af Bent Jørgensen
96 sider
ISBN-87-91109-19-1

Pris: 195,00

Elektriske sporvogne i København.

Nr. 801 - 900 og 2412
Af Bent Jørgensen
80 sider
ISBN-87-91109-21-3

Pris: 195,00

Elektriske sporvogne i København.

608 bivogne på 100 måder
80 sider
ISBN-87-91109-28-0

Pris: 180,00

Mine sporvogne - alle atten linier !

Af Peter Dürrfeld
152 sider i A5 format med mange illustrationer
ISBN-87-91109-38-8

I anledning af 50-året for nedlæggelsen af den sidste sporvognslinie i Danmark er udkommet en ny bog i SHS’ serie med erindringer, nemlig Peter Dürrfeld: Mine sporvogne – alle atten linier!
Som bogens titel mere end blot antyder, er erindringerne bygget op om de atten sporvognslinier, som udgjorde en markant ramme om forfatterens liv og opmærksomhed
Peter Dürrfeld skildrer mange af de mennesker, han har mødt i årenes løb, især i barn- og ungdommen. Han har en stor kærlighed til byen, dens forskellige kvarterer og deres karakteristika – og omtaler betydningen heraf for sporvognslinierne. Forfatterens betagelse af sporvognene stammer fra hans tidlige barndom, og den sætter et fint præg på teksten.
Bogen er gennemillustreret med billeder fra SHS’ arkiv. Flere af billederne har ikke været offentliggjort tidligere.
Dette det femte bind i erindringsserien er på 152 sider i det sædvanlige udstyr og indeholder mange billeder.
Pris: 250,00

Så vidt jeg husker

Sporvognserindringer fra Danmark og omegn
Af Per Vadmand
80 sider

Dette er den fjerde bog i SHS's serie med erindringer.

Hvor Einar Storgaards bog handlede om et langt liv som ansat ved KS, er de tre efterfølgende bøger skrevet af sporvognsentusiaster. Per Vadmands professionelle virke som forfatter og oversætter garanterer en spændende fremstilling i et let læst sprog.

Per Vadmand fortæller levende om barnets måde at opleve på, ofte suppleret med hans senere opnåede større viden om pågældende emne. Vadmand fortsætter med ungdomsårene med sporvognsnedlæggelserne og beretter om sit engagement i SHS.

I et større afsnit beskrives nogle af de mange udenlandske sporveje, han har besøgt, både privat og som trofast deltager på SHS's udlandsrejser.
Pris: 215,00

Københavns Sporvogne

Vognfortegnelse udarbejdet af Jan Walter
56 sider
ISBN-87-87589-72-9

Pris: 100,00

Med sporvogn gennem Tyskland - for 40 år siden.

En beretning i ord og billeder om en rejse i 1954 til 30 tyske sporvejsbyer.
Af Jan Walter
80 sider
ISBN-87-87589-65-6

Pris: 130,00

Sporvejshistorisk Selskab 50 år, 1965 - 2015

Hovedvægten lagt på perioden 2005 - 2015.
48 sider
ISBN-87-91109-25-6

Et jubilæumsskrift, der hat sin hovedvægt lagt på beskrivelse af de foreningsrelaterede aktiviteter såsom medlemsblad, medlemsmøder, udflugtsvirksomhed, udgivelses- og salgsvirksomhed, og som supplerer 25 års jubilæumsskriftet og 40 års jubilæumsskriftet med en kronologisk begivenhedsoversigt for de seneste 10 år.
Pris: 80,00

Museumsvognene dengang og nu

Sporvogne, trolleybusser og omnibusser fra København, Århus, Odense og Aalborg.
Af Kim Thinggaard
104 sider
ISBN-87-87589-83-4

Pris: 160,00

Sporvejshistorisk Selskab 40 år, 1965 - 2005

Hovedvægten lagt på perioden 1990 - 2005.
48 sider
ISBN-87-91109-08-6

Et jubilæumsskrift, der hat sin hovedvægt lagt på beskrivelse af de foreningsrelaterede aktiviteter såsom medlemsblad, medlemsmøder, udflugtsvirksomhed, udgivelses- og salgsvirksomhed, og som supplerer 25 års jubilæumsskriftet med en kronologisk begivenhedsoversigt for de seneste 15 år.
Pris: 80,00

Sporvejene under besættelsen.

48 sider
ISBN-87-87589-20-6

Udgivet i forbindelse med udstilling på Sporvejsmuseet og skildrer vilkårene for danske sporveje og deres passagerer i de fem besættelsesår.
Pris: 60,00

Sporvejshistorisk Selskab 25 år. 1965 - 1990.

104 sider
ISBN-87-87589-62-1

Udgivet i anledning af Sporvejshistorisk Selskabs jubilæum og omhandler selskabets aktiviteter.
Pris: 160,00

Jubilæumshæfte

Sporvejsmuseet Skjoldenæsholm gennem 25 år.
80 sider i farver

Pris: 105,00

 

Publikationer - vejledning

Velkommen til Sporvejshistorisk Selskabs publikationer.
Vi inviterer dig til at prøve vores nye webshop.
Klik her: Webshop. Her kan du betale med kreditkort (Visa, Visa/Dankort, Mastercard etc.) eller ved bankoverførsel. Mange publikationer er allerede overført til Webshop’en, men savner du en bestemt udgivelse er du velkommen til at skrive til os på Bogsalg (bogsalg@sporvejsmuseet.dk).
OBS: Har du spørgsmål om udgivelser, en bestilling eller andet, er du velkommen til at kontakte os på Bogsalg (bogsalg@sporvejsmuseet.dk).
Dette er en vejledning i hvordan du bruger denne funktion.
../../data/udgivelser/billeder/udg_kategori_liste.jpg
Knapper til valg af kategori
Bemærk: Vi bruger en cookie til at gemme oplysninger om din indkøbskurv. Når du bestiller en publikation med denne funktion, accepterer du at vi lagrer en cookie på din computer.

Valg af kategori

Foroven (tablet, mobiltelefon) eller ude til venstre (pc, Mac) i skærmbilledet ser du en liste af knapper svarende til de kategorier som publikationerne er inddelt i. Brug disse knapper til at vælge en kategori.
Herefter vises en liste af publikationer inden for den valgte kategori.
../../data/udgivelser/billeder/udg_udgivelser_liste.jpg
Liste af publikationer inden for valgte kategori
Knappen ../../data/udgivelser/skilte/vejledning.jpg bringer dig til denne vejledning.

Bestilling af publikation

Udfor hver publikation vises knappen ../../data/udgivelser/skilte/bestil_1.jpg. Tryk på denne knap for at bestille et eksemplar af den pågældende publikation.

Indkøbskurv

Når du har bestilt en publikation, vises den i Indkøbskurven som ses ude til venstre i billedet.
../../data/udgivelser/billeder/udg_indkoebskurv.jpg
Indkøbskurv
Din indkøbskurv viser
  • Hvilke publikationer du har bestilt
  • Hvor mange eksemplarer du har bestilt af hver publikation
  • Prisen for hver publikation (stykpris og i alt)
  • Den samlede pris for dine bestillinger
Ønsker du at ændre i antallet af eksemplarer for en enkelt publikation, kan du trykke på knappen ../../data/udgivelser/skilte/plus_1.png for at øge antallet med 1 eller knappen ../../data/udgivelser/skilte/minus_1.png for at reducere antallet med 1 (evt. helt fjerne varen fra indkøbskurven).

Tømme indkøbskurv

Du kan fjerne alle varer fra indkøbskurven ved at klikke på knappen ../../data/udgivelser/skilte/tom.gif.

Gennemførelse af køb

Når du er klar til at gennemføre dit køb, trykker du i indkøbskurven på knappen ../../data/udgivelser/skilte/adr.gif. Nu vises en række felter til indtastning af dit navn, telefon, e-mail og evt. medlemsnummer. Felter markeret med (*) SKAL udfyldes.
../../data/udgivelser/billeder/udg_adresseoplysninger.jpg
Adresseoplysninger
Ude til højre kan du se din indkøbskurv som viser, hvilke publikationer du er i gang med at bestille.
Når du har udfyldt felterne, trykker du på knappen ../../data/udgivelser/skilte/bst.gif.
Du modtager en bekræftelse på din bestilling dels på skærmen dels som en e-mail sendt til den opgivne e-mail adresse.
Ønsker du ikke at bestille lige nu kan du trykke på knappen ../../data/udgivelser/skilte/ftr.gif hvorefter du vender tilbage til listen over publikationer. Indholdet i din indkøbskurv beholdes.
Din indkøbskurv er tom