Medlemsture

Turafdelingen/ Mikael Lund 4045 8210,
e-mail: Turafdelingen (turafdelingen@sporvejsmuseet.dk) 
Opdateret: 15. juni 2022. 

Medlemsture

Selvom der fortsat er visse Corona-restriktioner i enkelte lande, forventer vi at de sidste bliver løftet inden vi når september hvor den tidlige efterårstur går til Leipzig, Halle og Naumburg med afrejse lørdag 24. september og hjemkomst søndag 2. oktober.
Der vil være overnatning alle dage i Leipzig. Flere har allerede betalt depositum, der ellers andrager kr. 2.500 med betaling til konto 1551-16813478.
Den korte og sene efterårstur går til Rostock - med dagsudflugt til Schwerin - med afgang onsdag den 26. oktober og hjemkomst søndag den 30. oktober. Her andrager depositum kr. 2.000 med indbetaling til samme konto som ovenfor.
Begge ture bliver med bus. Den endelige pris for de to ture vil blive oplyst i august-nummeret af BYtrafik.
Man må meget gerne maile mig med interesse i en eller begge ture, så jeg så hurtigt som muligt får et overblik over hvor mange vi bliver.
Det er virkelig rart igen at kunne rejse!
Turafdelingen / Mikael Lund