Medlemsture

Turafdelingen/ Mikael Lund 4045 8210,
e-mail: Turafdelingen (turafdelingen@sporvejsmuseet.dk) 
Opdateret: 13. september 2021. 

Medlemsture

Dele af Tyskland, især de østlige og sydlige dele, er fortsat ramt af forskellige Corona restriktioner, og de forventes ikke lempet i acceptabel grad inden udgangen af september.
Derfor er det besluttet at udskyde efterårsturen til Leipzig, Halle og Naumburg så turen først afholdes i september 2022.
Følgende informationer om efterårstur i 2021 skal derfor læses med et vist forbehold.
Vi håber meget at det vil være muligt at gennemføre den korte og sene efterårstur 2021 til Bremen. Den planlægges som en togtur i uge 44 dvs. onsdag 3. november til søndag 7. november. Bemærk, at turen er udskudt en uge i forhold til tidligere. Hvis du ikke allerede har meldt dig, så giv meget gerne besked herom til Turafdelingen eller på telefon 4045 8210. Depositum andrager kr. 2.000 per person.
Bremen er en meget spændende sporvejsby og er netop nu ved at få leveret en ny serie lavgulvsvogne af typen Siemens Avenio – samme type som skal leveres til Hovedstadens Letbane. Vor søsterforening råder også over nogle spændende museumsvogne, som vi vil kunne bese og lave udflugt med.
Skriv gerne til Turafdelingen (turafdelingen@sporvejsmuseet.dk) om eventuel interesse i denne tur.
Da vi regner med at situationen i Tyskland vil være vendt tilbage til normale tilstande i 2022, planlægges der for nærværende med en forårstur til Karlsruhe, Freiburg og Strasburg, en tidlig efterårstur til Leipzig, Halle og Naumburg, og så vil Rostock være målet for den sene efterårstur i uge 43.

Turafdelingen / Mikael Lund