Medlemsmøder
 
København Ø
Torsdag 12. oktober 19:30: Østerbrohuset (tidl. Århusgade Remise), Århusgade 103, 2100 København Ø
 
Hvad Sporvejsmuseets talrige arkivalier kan bruges til
Svend Christensen og Bent Jørgensen
 
Dokumentation af mangt og meget fra sporvejenes dagligdag. Svend Christensen og Bent Jørgensen (og muligvis flere) kommer med eksempler ledsaget af billeder.

 
Odense
Lørdag 11. november 12.00 præcis: Odense Letbane Kontrol og Vedligeholdelsescenter, Hestehaven, 5260 Odense
 
OBS: Mødet afholdes ikke hos Fynbus.
Medlemsmøde i Odense
 
Møde hos Odense Letbane på letbanens anlæg ved stoppested "Parkering Odense Syd". Af hensyn til sikkerheden på letbanens kontrol- og vedligeholdelsescenter vil der ikke kunne lukkes nogen ind efter kl. 12.00, idet mødedeltagerne skal gå samlet ind på anlægget.
Der vil ikke ved denne lejlighed blive mulighed for rundvisning på anlægget, men benyt lejligheden til at komme med letbanen til et SHS-møde. Man har ikke siden foråret 1970 kunnet køre med en sporvogn til et medlemsmøde i SHS - der er dog gode parkeringsmuligheder hvis du kommer i bil.

 
København Ø
Mandag 13. november 19:30: Østerbrohuset (tidl. Århusgade Remise), Århusgade 103, 2100 København Ø
 
Hestesporvogne
Henrik Effersøe og Henrik Madsen
 
Tidligere hestesporvogne som SHS hentede dele fra (eller gik glip af).

 
København Ø
Torsdag 7. december 19:30: Østerbrohuset (tidl. Århusgade Remise), Århusgade 103, 2100 København Ø
 
Julemøde
 
Julemøde med sporvejsquiz og interessante film fra professionelle producenter. Kaffe og tilbehør skal bestilles i Østerbrohusets café inden møders start, idet vi ikke må stå for salg af mad og drikke på stedet.

 
København Ø
Mandag 15. januar 19:30: Østerbrohuset (tidl. Århusgade Remise), Århusgade 103, 2100 København Ø
 
Kommende møde
 
Kommer senere

 
København Ø
Torsdag 8. februar 19:30: Østerbrohuset (tidl. Århusgade Remise), Århusgade 103, 2100 København Ø
 
Kommende møde
 
Kommer senere

 
København Ø
Onsdag 13. marts 19:30: Østerbrohuset (tidl. Århusgade Remise), Århusgade 103, 2100 København Ø
 
Kommende møde
 
Kommer senere

 
København Ø
Mandag 22. april 19:30: Østerbrohuset (tidl. Århusgade Remise), Århusgade 103, 2100 København Ø
 
Kommende møde
 
Kommer senere

 
København Ø
Onsdag 22. maj 19:00: Østerbrohuset (tidl. Århusgade Remise), Århusgade 103, 2100 København Ø
 
Generalforsamling
 
Dagsorden udsendes senere

Medlemsmøder i Sporvejshistorisk Selskab

Sporvejshistorisk Selskab arrangerer ca. en gang om måneden medlemsmøder. Emnerne ved disse møder dækker et bredt spektrum af temaer fra den kollektive trafiks verden.
Møderne er fortrinsvis for medlemmer af Sporvejshistorisk Selskab, men kunne du tænke dig at blive medlem, er du velkommen til at "kigge ind" og overvære mødet og få en snak med nogle af medlemmerne. Du vil også have mulighed for at indmelde dig i Sporvejshistorisk Selskab ved medlemsmøderne.
Du kan læse mere om medlemskab af Sporvejshistorisk Selskab her: Bliv medlem.
 
Vi er i gang med at vurdere og indsamle erfaringer fra forskellige mulige mødesteder. Vær derfor opmærksom på informationen om mødested for hvert enkelt møde. Møderne starter normalt kl. 19.30. Adgang fra kl. 19.00.
Ændring eller aflysning af et møde vil blive meddelt her på siden. Eventuelle ændringer vil desuden blive meddelt via e-mail til de medlemmer, der har oplyst deres e-mailadresse til medlemsregisteret.