BYtrafik

BYtrafik udgives af og er medlemsblad for Sporvejshistorisk Selskab.
BYtrafik udkommer 6 gange om året i månederne februar, april, juni, august oktober og december.
Bladet er normalt på 38-44 sider, i A4 format og indeholder desuden et antal "gule sider" med informationer specielt for medlemmer.
../../data/bytrafik/forsider/202403.jpg
BYtrafik
Bladet sendes til alle medlemmer. Ved indmeldelse i Sporvejshistorisk Selskab i løbet af et kalenderår modtager man de tidligere udsendte numre i det pågældende år.
Hvis flere medlemmer har fælles bopæl, betaler mindst eet medlem normalt kontingent. Efterfølgende medlemmer kan opnå en familierabat og der fremsendes så kun eet nummer af BYtrafik.
Der er udarbejdet et indeks over emner og forfattere for samtlige 55 årgange. Indeks opdateres hvert år når alle 6 numre er udkommet. Indeks vedligeholdes af Arne M. Pedersen.