Sporvejsmuseet fra A til Å
A 
 Adresse
 Afrejse
 Aftenåbent
 Ankomst
B 
 Barnevogne
 Betaling
 Billetter
 Bliv medlem
 Borup Bus
C 
 Cafévogn
 Corona
D 
 Dankort
 Donationer
E 
 E-mail
 EAN-nummer
 Efterårsferie
 Elbil
 Entrépris
 Euro
F 
 Find vej
 Forplejning
 Forplejning (medbragt)
G 
 Gavekort
 Glemte sager
H 
 Handicaptoilet
 Hestesporvogn
 Historiske effekter
 Hittegods
 Hunde
 Hvor ligger Sporvejsmuseet?
J 
 Julearrangement
K 
 Kiosk
 Klapvogne
 Kreditkort
 Kør-selv sporvogn
 Kørestole
L 
 Ladestander
 Ledsagerordning
 Lej en museumsbus
 Lej en sporvogn
M 
 Medbragt mad
 Medlemskab
 MobilePay
O 
 Online billetkøb
P 
 Parkering
 Picnic pladser
 Priser
 Puslerum
R 
 Restaurant (Cafévogn)
 Rundvisning
S 
 Sommerferieåbent
 Særarrangement
T 
 Tabt noget?
 Takster
 Telefon
 Toiletter
V 
 Vagthavende
 Veteranbus
Å 
 Åbningstider
Sporvejsmuseet Skjoldenæsholm fra A til Å: Bliv medlem
Ønsker du at blive medlem af Sporvejshistorisk Selskab kan indmeldelse ske i kiosken i Remise 1.
Du kan også melde dig ind her: Bliv medlem.

Om medlemskab af Sporvejshistorisk Selskab

Et medlemskab i foreningen giver gratis adgang til Sporvejsmuseet Skjoldenæsholm, samt til flere andre sporvejsmuseer i Europa.
Seks gange om året modtager du foreningens tidsskrift Bytrafik, og kan også købe foreningens publikationer til medlemspris.
Som medlem af foreningen har du mulighed for at deltage i foreningens aktiviteter og være medarbejder på Sporvejsmuseet Skjoldenæsholm.
Kontingentet for året 2024 udgør:
Fra og med 18 år:Kr.550,00
Under 18 år:Kr.500,00
Folke og invalidepensionister:Kr.500,00
Bemærk: En pensionist defineres som en person, der ved årets begyndelse er fyldt 66 år eller modtager førtidspension, men ikke anden form for pension.

Medlemskabet følger kalenderåret og ved indmeldelse i løbet af året får man tilsendt de tidligere udsendte numre af BYtrafik.
Har flere medlemmer fælles bopæl, betaler mindst ét medlem normalt kontingent. Efterfølgende familiemedlemmer kan opnå en familierabat på kr. 175,00. Der fremsendes kun eet nummer af BYtrafik.
Kontingenterne for hovedmedlemmet og familiemedlemmet(-erne) bedes indbetalt samlet ved anvendelse af det modtagne giroindbetalingskort.
Kontingent kan også betales direkte til vores konto i Danske Bank konto 1551-2064502 eller via MobilePay 86781.
Når den samlede indbetaling er modtaget hos medlemsregisteret, fremsendes særskilt kvitteret medlemskort til familiemedlemmet(-erne).
Spørgsmål?: Har du spørgsmål til indmeldelse, dit medlemskab eller udmeldelse er du velkommen til at kontakte Medlemsregistret (medlem@sporvejsmuseet.dk).
../../site/images/logo/logo_museet.pngSporvejsmuseet Skjoldenæsholm
- med sporvognen helt ud i skoven ...
GB
DE
Find vej